Profgroep Healthcare


Wat is de MOA Profgroep Healthcare?

De MOA Profgroep Healthcare is hét netwerk van marktkennis professionals in de zorgsector die het gebruik van deze markt- en klantinzichten stimuleert ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming in die zorg. De leden van de profgroep zijn werkzaam bij zorgaanbieders, farmaceutische ondernemingen en onderzoekbureaus in de healthcare sector.

Vanuit welke visie werkt de MOA Profgroep Healthcare?

De gezondheidszorg verandert exponentieel snel.
Keuzevrijheid en eigen regie van (zorg)consumenten en patiënten, digitale en nano- en biotechnologie, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe toetreders tot de markt zijn daarvan de belangrijkste aanjagers.
Besluitvorming op basis van feiten en gefundeerde inzichten wordt steeds meer gevraagd. Tegelijkertijd is analyse-expertise geen vanzelfsprekendheid binnen de zorg en ontstaat er weerstand tegen de toename van registraties als gevolg van kwaliteitscontrole en regeldruk.

Ook de mogelijkheden van marktkennisprofessionals ontwikkelen zich dynamisch. Er is een substantiële toename van (nieuwe) databronnen en -stromen, bigdata-analyse, datasynthese en eHealth en er zijn veel nieuwe analysemogelijkheden. De vertaling naar relevante en toepasbare markt- en klantkennis ten behoeve van zinnige besluitvorming vormt een onvermijdelijke uitdaging die wij met overtuiging aangaan.

Wat zijn de kernwaarden van de MOA Profgroep Healthcare?

Inspirerend:
Toekomstgericht
Oplossingsvaardig
Stumulerend (op basis van kennis van marktonderzoek en de zorgmarkt)

Integer
Kwaliteitsbewust
Duurzaam
Conform wet- en regelgeving

Inlevend
Respectvol met compassie
Empatisch
Samenwerkend

Wat is de missie van de MOA Profgroep Healthcare?

We zijn hét netwerk van marktkennisprofessionals* die het gebruik van markt- en klantinzichten** stimuleert ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming in de zorg.*** Dit met als doel een optimale dienstverlening waardoor maximale waarde voor patiënten en (zorg)consumenten bereikt wordt.

* Insights professionals, marketeers, marktonderzoekers, data-analisten etc.
** Inzichten op basis van zowel externe (deels nieuw gegenereerde) data als interne (deels nieuw bewerkte eigen) data en kennis.
***medische & paramedische zorg, farmaceutische zorg, verzorgings- en verpleegtehuizen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg

Wat zijn de concrete doelen van de MOA Profgroep Healthcare?

Bewustwording - van de waarde van markt- en klantinzichten

 • Ontwikkelen van een eigen toekomstvisie op marktonderzoek
 • Zorgaanbieders actief informeren over de waarde van marktinformatie t.b.v. beleid en besluitvorming
 • Duidelijk communiceren hoe/waar kennis en ondersteuning te vinden zijn
 • Stimuleren en faciliteren van onderlinge contacten van marktkennisprofessionals

Beroepsontwikkeling &-ondersteuning - ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit

 • Op de hoogte houden van ontwikkelingen in onderzoek – events en opleidingen organiseren – themagericht, actueel, kleinschalig
 • Zorgen voor goede compliance -> integriteitscode
 • Stimuleren duurzame ontwikkeling van marktonderzoek en conform integriteitscode en ‘fair data’ principes

Belangenbehartiging - voor alle betrokkenen bij relevante marktpartijen

 • Belangenbehartiging van patiënten, (zorg) consumenten, zorgprofessionals en marktkennisprofessionals betrokken bij marktonderzoek
 • Standpunten formuleren m.b.t. de rol en functie van marktonderzoek
 • Opbouwen en onderhouden van functionele relaties met relevante marktpartijen (o.a. VIG, ZIN, CGR, VWS, NIMA, NVFM)

Wat zijn de doelgroepen van de MOA Profgroep Healthcare?

 • Marktkennisprofessionals (‘onderzoekers’) bij meet- en onderzoeksbureaus die onderzoek doen in de healthcare markt
 • Marktkennisprofessionals (‘insights professionals’) bij farmaceutische & medische hulpmiddelen ondernemingen
 • Marktkennisprofessionals (‘marketeers/marktanalisten’) bij zorgaanbieders (‘zorginstellingen’)

Hoe is de MOA profgroep Healthcare georganiseerd?

Algemeen bestuur:

 • Edwin Bas, - GfK Netherlands BV
 • Wim Defares, - GlaxoSmithKline
 • Nicole van der Eem, - Robeco Groep
 • Berend Jan Bielderman, - Panaccea Healthcare Management Services B.V.
 • Barbara Nieuwenhuis, - Roche Nederland
 • Wim van Slooten, - MOA, Center for Marketing Insights - Research - Analytics
 • Petra Kramer, - Kantar TNS
 • Ana Prieto Lestegas, - St. Antonius Ziekenhuis
 • Hendrikje Schoppink, - St. Antonius Ziekenhuis
 • Ammie Eleveld, - Eleveld Merkadvies & Zorgmarketing

Werkgroepen:

 • Werkgroep Integriteit - Barbara Nieuwenhuis (voorzitter)
 • Werkgroep Events & Communicatie - Hendrikje Schoppink, St. Antonius Ziekenhuis (voorzitter)
  • Nicole van der Eem - UMCU
  • Petra Kramer - Kantar Public
  • Edwin Bas - GfK
 • Werkgroep Educatie - Ana Prieto Lestegas (voorzitter)

Wil je ook lid worden van de Profgroep Healthcare? Stuur dan een mailtje naar:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gouden Sponsor

Newcom is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat organisaties met full-service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep.