Programma


09.30 - 09.40

Opening dagvoorzitter - Tom Wilms

Positionerings-expert, Partner Villa


09.40 - 10.20

Keynote - Robbert Klein Koerkamp (ZorgfocuZ)

12 merken, 13 ongelukken: positioneren in niet eenvoudig
In positioneren hebben zelfs de grootse A-merken ‘merkwaardige’ fouten gemaakt. Wat kunnen we daarvan leren en wat maakt positioneren in de zorg zo moeilijk?


10.20 - 11.00

Keynote - Patrick Lerou (Philips Healthcare Experience Solutions)

Wat is het effect van een onderzoeks-gedreven ontwerp voor ziekenhuizen en hun afdelingen.
Philips Healthcare Experience Solutions heeft een unieke, mensgerichte aanpak voor het verbeteren van de zorgbeleving.


11.00 - 11.30

Koffiebreak


11.30 - 12.15

Keynote - Colette Codée (namens Santeon)

Positionering in de zorg
Wat is de positionering van Santeon? Hoe kom je tot een aantrekkelijke en geloofwaardige positionering? Hoe creëer je hiervoor intern draagvlak binnen 7 ziekenhuizen? Welke rol heeft onderzoek hierbij gespeeld?


12.15 - 13.30

Lunch


13.30 - 14.00

Break out I

Neil van der Veer, Directeur Newcom

Vorig jaar hebben Newcom en de NVZ de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark opgezet. Onder ruim 12.000 respondenten is de positie van alle ziekenhuizen in kaart gebracht. Inmiddels hebben de deelnemende zorginstellingen alle inzichten gekregen.

Newcom heeft alle data verder geanalyseerd. Er blijkt een krachtige formule te bestaan voor een heldere positionering binnen de zorg. Ook is er een klantwensenpiramide voor de zorg uitgekomen. En om de raad van bestuur te overtuigen van het belang van een goede positie: er blijkt een sterk verband te zitten tussen de financiële positie van een ziekenhuis en de wijze waarop deze gepositioneerd is.

Wil je ook concrete handvatten naar aanleiding van deze meta-inzichten? We nemen jullie mee in de inzichten en enkele voorbeelden.

of

Marjolein Vuik, marketeer Pameijer

Het verhaal van Pameijer: Dingen zelf doen is heerlijk!

Door de transitie in de zorg is het nog belangrijker om je als zorgaanbieder te onderscheiden en duidelijk te maken wat je biedt. Als Pameijer hebben we daarom onze merkpositionering bepaald. Vervolgens is gestart met de implementatie om dit intern en extern te activeren. Een leerzame ontdekkingstocht. Want waar begin je? Hoe betrek je medewerkers en cliënten bij je positionering? En hoe vertaal je dit extern naar de verschillende doelgroepen? Uiteindelijk hebben we de positionering extern vertaald naar potentiële cliënten in de campagne “Dingen zelf doen is heerlijk!”, die op 1 maart 2018 live is gegaan. In deze campagne vertellen we het verhaal van Pameijer door en voor cliënten.

Op 18 april nemen we jullie tijdens het congres mee in onze ervaringen: welke stappen we hebben gezet, welke beren we tegen kwamen en welke resultaten we (tot nu toe) hebben behaald.


14.05 - 14.35

Break out II

Marike Oudshoorn, Strategisch adviseur marketing & communicatie UMC Utrecht
Nicole van der Eem, Marktonderzoeker UMC Utrecht

Mooi, we hebben een positionering. En nu…?!
Handvaten voor het bouwen van een sterk(er) merk

Hoe zorg je ervoor dat je op basis van je positionering een sterk(er) merk bouwt en daarmee bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?
Het hebben van een positionering is je basis, maar welke stappen vervolgens te zetten? Ik laat je zien hoe we dat bij het UMC Utrecht aanpakken en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn.

 
of

Koen van Miltenburg, Zorgmarketeer 's Heeren Loo
Petra Kramer, Client Director Healthcare Kantar Public

Beken kleur!
’s Heeren Loo biedt veel soorten zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking, maar positioneren is keuzes maken! Door een scherp marktonderzoek zijn huidig imago en drijfveren in kaart gebracht.

De keuze voor een heldere positionering maakt keuzes voor cliënten straks makkelijker.

 


14.40 - 15.10

Break out III

Marit Bosman, Hoofd marketing & marktonderzoek
St. Antonius Ziekenhuis

Positionering in de zorg
Hoe kom je tot een aantrekkelijke en geloofwaardige positionering? Wie betrek je wanneer in het positioneringsproces? Welke methoden kun je toepassen?
St. Antonius Ziekenhuis laat voorbeelden zien, zoals de totstandkoming van een nieuwe missie/visie, de positionering van St. Antonius Geboortezorg (het nieuwe geboortecentrum) en de Antonius Academie.
 
of

Winnie Nijhoff, Healthcare strateeg Branddoctors Mixe
Iris Wanders, Projectmanager transitie unit bij het AMC Amsterdam.
 

Merkpositionering Buurtziekenhuis
Samen met het AMC en zorgaanbieder Cordaan ontwikkelde Branddoctors Mixe een merkpositionering voor het Buurtziekenhuis. Een speciale plek waar acuut zieke ouderen opgenomen kunnen worden in hun eigen buurt met veel aandacht voor een goede terugkeer naar huis. 

In 3 sprints van een week is niet alleen een merkpositionering ontwikkeld, maar is deze ook door vertaald in een blauwdruk voor de gewenste patiëntervaring. In deze sessie nemen we jullie graag mee in onze vernieuwende aanpak voor dit concept.  


15.10 - 15.30

Afsluiting break outs


15.30 - 16.00

KOFFIEBREAK


16.00 - 16.45

Keynote - Prof. Rudy Moenaert (TIAS)

Iedereen Marketeer!
In een sterk veranderend landschap heeft de zorg behoefte aan sterke marketing en ondernemende marketeers.


16.45 - 17.00

Afsluiting dagvoorzitter - Tom Wilms


17.00 - 18.00

Netwerkborrel